castellanocatalà
Aliança per a la infància

Articles

Documents de reflexió

aquarela pintada por un niño

La formació d'una protecció psico social

La Aliança per a la Infància té com a meta principal crear en el ser humà, i especialment en el nen, una capacitat de mantidre la seva dignitat tot i els mals que se li poden ocasionar al ser humà, com per exemple: negligència, abús, mala nutrició, polució visual, presió escolar precoç, etc. …

Article "RESILIENCIA.doc" en formato Microsoft Word i en castellà.

La importància del joc

El joc lliure en els primers anys d'infància és cabdal per al desenvolupament cognitiu dels infants. Una pressió acadèmica massa forta pot crear sentiments d'inadequació difícils de superar.

Article "Importancia del joc"en format Microsoft Word.

Com es desenvolupa el nen a través del joc

Reflexions de Joan Almon (EUA) sobre la importància del joc lliure en el nen en edat preescolar.

Article "Desenvolupament en el joc" en format Microsoft Word.

L'impacte de la televisió i altres mitjans en el desenvolupament dels infants

Marilyn D. Benoit ens exposa les característiques dels productes multimèdia i com aquests influeixen els infants, i fa una crida a la regulació per part dels pares.

Article "Impacte de la televisió" en format Microsoft Word i en castellà.

La il.lusió educativa: una revisió a l'ús de l'ordinador en la infància / Colleen Cordes i Edward Miller

Els autors repassen els perills de l'ús pretesament educatiu dels ordinadors, i ofereixen altres alternatives educatives més globals i enriquidores.

Article "La il.lusió educativa [1][2][3][4][5][6]" en format PDF i en català. També hi ha versió en castellà [PDF][1][2][3][4][5][6]

La importància del víncle en el procés d'aprenentatge

El ser humà, a diferència d'altres mamífers, neix molt immadur, indefens, i absolutament necessitat de ser criat per la mare i el pare en el si d'una família per tal de poder desenvolupar físicament i psíquicament el seu potencial innat, únic i particular, fins a arribar a configurar la seva identitat, és a dir, el sentiment de si mateix, com ser individualitzat,diferenciat,separat dels altres essers i per tant lliure, ple de potencial propi creatiu i, també, destructiu…

Article en format Microsoft Word i en català.