castellanocatalà
Aliança per a la infància

Presentació

L'associació: creació i objectius

Nens jugant a estirar la corda

La situació de la infància, avui

És una realitat que la infància està amenaçada en molts llocs del món, i que li afecten molts problemes i molt greus.

Cada any neixen uns 129 milions de nens i nenes, i molts d'ells ho fan en condicions d'extrema pobresa; altres neixen en països en guerra o en amenaça de guerra; altres, en entorns d'aparent benestar però sense amor.

A les societats modernes de consum, es pot constatar que cada cop hi ha més nens que pateixen transtorns de dèficit d'atenció, d'alimentació i de salut; que els casos d'estrés i depressió augmenten i també ho fan els casos d'agressió i abús entre els propis nens.

Els nens tenen les seves pròpies qualitats com són l'apertura, la creativitat, l'admiració i la confiança. A l'edat adulta això es pot transformar en interès, iniciativa i en una saludable creativitat. Hem de permetre als nens madurar al seu propi ritme i poder desenvolupar-se en un ambient segur i amorós. Per a què això es produeixi cal protegir aquest període de la infància. Tot i que els nens són resistents, l'excés d'estrés té repercussions en el seu desenvolupament físic, emocional i cognitiu. Molts nens pateixen aquests problemes en els països desenvolupats, i es pot constatar com també els pateix tota la societat.

Si no respectem les etapes pròpies del desenvolupament infantil consensuades per professionals de l'àmbit educatiu i de la salut perdrem un dels elements essencials del nostre procés d'humanització.

Hi ha moltes persones i organitzacions que treballen des de fa temps per a millorar les condicions de vida dels petits. Malgrat tot, els problemes que afecten a l'infància segueixen creixent. Hauriem de sumar esforços, traballar junts en una aliança d'associacions, ONGs, nacions i estats.

La Aliança, com i a on va nèixer

La "Aliança per a la Infància" és una associació creada l'any 1999 per un grup de professionals de l'educació i de la salut, d'investigadors de la infància, i de moltes altres persones, procedents de diferents punts de la geografia mundial, que es vàren reunir a Sunbridge, California, per tal de tractar de forma ferma i seriosa les inquietuds i temes clau que afecten les vides dels petits i petites de tot el món.

Es va decidir que un dels temes prioritaris fós l'impacte de la tecnologia, ordinadors, jocs i mitjans de comunicació electrònics, en el desenvolupament dels nens.

La Aliança a Espanya

A Espanya, en resposta al convit de Heidi Bieler, formadora de mestres Waldorf, el març de 2005 ens vàrem reunir a Barcelona un grup de persones amb l'objectiu de constituir un equip de treball per desenvolupar la mateixa línia de treball que porta a terme l'Aliança en altres parts del món.

Objectius